3D Doctor

O firmie:

Firma 3D Master jest firmą z wieloletnim doświadczeniem. Zajmujemy się przede wszystkim kompleksowym wdrażaniem technologii 3D w medycynie, nauce oraz przemyśle. Współpracujemy m.in. z technikami ortopedami unowocześniając ich centra ortotyczno-protetyczne o skanery 3D, urządzenia frezujące CNC oraz specjalistyczne oprogramowania CAD. Ponadto świadczymy również usługi skanowania 3D, modelowania 3D oraz drukowania 3D. Stale rozwijamy swój wachlarz usług w myśl naszego hasła przewodniego- „od pomysłu do realizacji”.

Zapraszamy do współpracy...

 Źródła danych do tworzenia modelu 3D-CAD

Aby wykonać model fizyczny, prototyp czy też część użytkową, za pomocą technologii szybkiego prototypowania (druku 3D) bądź urządzeń sterowanych numerycznie, potrzebny jest model 3D-CAD. Możemy go wykonać w dowolnym programie CAD (np. ZW3D). W medycynie, częstym źródłem do tworzenia modeli 3D jest Tomografia Komputerowa lub Rezonans Magnetyczny.  

W branży medycznej, gdzie istnieje potrzeba indywidualnego podejścia do pacjenta, częstym źródłem danych do stworzenia modelu 3D jest Tomografia Komputerowa (CT), Rezonans Magnetyczny (MRI) lub skanery 3D. Wirtualne modele CAD mogą posłużyć np. do wizualizacji efektów pooperacyjnych, symulacji komputerowej zabiegu czy też szczegółowej analizy. Umożliwiają również projektowanie, a następnie produkcję indywidualnie dopasowanych implantów, protez czy też ortez. Uzyskane w ten sposób modele  mogą również posłużyć do produkcji fizycznych modeli anatomicznych, które mają za zadanie m.in. ułatwienie zespołowi lekarskiemu przeprowadzenie skomplikowanych zabiegów operacyjnych.

Obraz tomograficzny jest przekrojem przez daną warstwę obiektu, przedstawiającym w skali szarości rozkład współczynnika osłabiania promieniowania przez poszczególne struktury. Komputerowe metody analizy obrazu oraz programy graficzne umożliwiają tworzenie trójwymiarowej rekonstrukcji danego obiektu na podstawie siatki przestrzennych elementów objętości zwanych „vokselami”. Każdy voksel posiada 12 bitów informacji i osiąga od -1000 (powietrze) do +3000 (szkliwo/materiał dentystyczny) jednostek Hounsfielda. Urządzenia są przeważnie skalibrowane na wartość 0 jednostek Haunsfielda dla wody i -1000 dla powietrza.

Programy do wizualizacji 3D umożliwiają określenie progu wartości współczynnika Haunsfielda dla struktur, które będą ukazywane lub traktowane jako niewidoczne. Rendering ten pozwala na analizowanie obrazów tylko wybranych struktur.

Program 3D Doctor umożliwia przekształcenie obrazów DICOM na format STL.

Przykład przekształcenia obrazu z badania CT przez oprogramowanie 3D Doctor:

Uzyskany w ten sposób model (z obrazów DICOM)  możemy zapisać do formatu STL, DXF, IGES, 3DS, OBJ, VRML, PLY, XYZ lub innych służących do planowania operacji, symulacji, pomiarów ilościowych i szybkiego prototypowania (druku 3D). Zastosowanie tych metod pozwala na usprawnienie procesu diagnostyki złożonych patologii, znaczne zmniejszenie ryzyka wystąpień komplikacji czy też powikłań pooperacyjnych. Poprawiają również komunikację pomiędzy członkami zespołu medycznego oraz pomiędzy lekarzami a samymi pacjentami. Skanery 3D, natomiast umożliwiają uzyskanie realistycznego oraz dokładnego odwzorowania powierzchni zewnętrznych. Pozwalają na przeprowadzenie szybkiego, bezdotykowego, dokładnego i bezpiecznego pomiaru, dlatego też znalazły bardzo szerokie zastosowanie w medycynie i dziedzinach pokrewnych. Są stosowane m.in. w chirurgii plastycznej, w ortopedii, protetyce i ortotyce, kryminalistyce, ergonomii oraz stomatologii.