Zastosowanie szablonów chirurgicznych w stomatologii

Zastosowanie szablonów chirurgicznych w stomatologii

szablon chirurgiczny

Zastosowanie szablonów chirurgicznych w stomatologii

 

Rozwój technologii obrazowania medycznego oraz oprogramowania do planowania implantacji umożliwiają lekarzom zdobycie informacji o trójwymiarowej strukturze kostnej pacjenta. Ponadto, połączenie tych technologii z technologią CAD/CAM pozwala na wykonanie między innymi uzupełnień tymczasowych, indywidualnych łączników implantologicznych oraz coraz bardziej popularnych szablonów chirurgicznych.

 

Szablony chirurgiczne są to matryce, które pozwalają przekształcić projekt w rzeczywistość, przekładając plan zabiegu implantologicznego z komputera bezpośrednio do jamy ustnej pacjenta. Składają się z dwóch elementów: powierzchni dodziąsłowej oraz tulei, która jest torem do wprowadzenia wiertła bezpośrednio w miejsce zaplanowanego implantu. Szablony tworzone są w taki sposób, by perfekcyjnie pasowały do pola zabiegowego. Umożliwiają przeniesienie całego układu zaplanowanych implantów wraz z ich parametrami takimi jak szerokość, kąt oraz głębokość wprowadzenia. Ze względu na złożone kształty szczęk i zębów dopasowanie szablonu chirurgicznego jest stabilne i niepowtarzalne. Wykonywane są indywidualnie dla każdego pacjenta na przykład za pomocą stereolitografii, będącą jedną z technik szybkiego prototypowania.

 

szablon chirurgiczny

 

Nadejście ery tomografii komputerowej oraz zastosowanie szablonów chirurgicznych pozwalają na bardzo daleko idące usprawnienia w dokładności, szybkości oraz ograniczeniu błędów mogących pojawić się w procesie leczenia. Przynosi to niekwestionowane korzyści zarówno pacjentom, chirurgom, stomatologom oraz technikom dentystycznym. Wykorzystanie specjalistycznego oprogramowania do planowania leczenia, będącym znakomitym narzędziem komunikacji wśród zespołu implantologów, daje specjalistom szansę osiągnięcia zamierzonych rezultatów.
Komputerowe projektowanie implantacji umożliwia zaplanowanie położenia wszczepu w tkance kostnej o największej gęstości oraz zastosowanie wszczepu o jak największej długości, co znacznie przyspiesza proces osteointegracji.

planowanie implant szablon

 

Postępowanie to stanowi przełom w przebiegu zabiegów implantologicznych, ograniczając inwazyjność oraz znacznie skracając czas leczenia poprzez możliwość przeprowadzenia operacji bez odwarstwienia płata śluzówkowego i zastosowania natychmiastowego obciążenia wszczepów.